Algemene ledenvergadering DPT en bezoek ASML

Wanneer: donderdag 4 november 2010
Waar: Eindhoven

Als we naar 2010 kijken zien we dat o.a. ASML voor behoorlijk wat directe of indirecte werkgelegenheid voor de DPT-leden heeft gezorgd en eigenlijk nog steeds zorgt. Maar wat doet ASML eigenlijk? Voorafgaand aan de ledenvergadering op 4 november kunnen we het met eigen ogen aanschouwen. Naast een presentatie van ASML zullen we een rondleiding krijgen langs de cleanrooms.

Programma

      1. 10:00 – 12:00 uur: Presentatie en rondleiding ASML 12:00 – 12:30 uur: Transfer 12:30 – 13:30 uur: Lunch 13:30 – 15:00 uur: Algemene Ledenvergadering 15:00 – 16:00 uur: Borrel en netwerken Agenda (voorlopig) 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Bestuurszaken en ledenzaken 4. Jaarplanning 2011-2012 DPT 5. Begroting 2011 6. Rondvraag en sluiting
    1. 09:30 – 10.00 uur: Ontvangst en registratie

Bijeenkomst data:

ALV

Nieuws- en agenda