Onze Activiteiten

Samen met de leden wil de Dutch Precision Technology vorm en inhoud geven aan:

 • het realiseren van een ontmoetingsplatform om elkaar beter te leren kennen en gebruik te kunnen maken van elkaars (specifieke) mogelijkheden
 • collectieve deelname aan beurzen in binnen en buitenland
 • het bevorderen van kennis- en ervaringsuitwisseling
 • PR / Imagoverbeteringactiviteiten gericht op de instroom en de markt
 • toeleverings- en uitbestedingsprojecten
 • het stimuleren van internationaal ondernemen
 • samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Precisie Techniek
 • samenwerken met Mikrocentrum
 • het uitvoeren van technologieprojecten
 • verbeteringsactiviteiten gericht op de bedrijfsvoering
 • het stimuleren van specifieke ICT toepassingen
 • het ontwikkelen van contracten / voorwaarden