Onze klanten

De leden van Dutch Precision Technology leveren aan alle sectoren van de industrie en aan de top van het bedrijfsleven in Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en België. DPT-leden zijn in staat om de meest uiteenlopende wensen en eisen voor material handling oplossingen in te vullen. DPT-leveranciers zijn in staat aan de meest uitlopende vragen tegemoet te komen en met de meest exotische materialen te werken.

Daarnaast hebben zij de noodzakelijke kwaliteit en expertise in huis om een effectieve bijdrage te leveren aan uw (product)ontwikkeling. Onze leden hebben ervaring in bijna alle denkbare gebieden, direct of indirect via vertrouwde en op die specifieke gebieden ervaren relaties. Veel klanten hebben een langdurige relatie met een of meer van de DPT-lidbedrijven. Elke expertise is beschikbaar bij in ieder geval één van de leden.

Maakindustrie

Veel klanten van DPT maken vaak onderdeel uit van de maakindustrie. Het economische en maatschappelijke belang van de precisieverspaners voor de maakindustrie is niet alleen onvoldoende bekend, maar wordt helaas ook onderschat.

De volgende sectoren kunnen tot de maakindustrie gerekend worden:

 • Voedings- en genotmiddelen industrie
 • Textiel- en lederindustrie
 • Papierindustrie
 • Uitgeverijen en drukkerijen
 • Aardolieindustrie
 • Chemische industrie
 • Rubber- en kunststofindustrie
 • Basismetaalindustrie
 • Metaalproductenindustrie
 • Machineindustrie
 • Elektrotechnische industrie
 • Transportmiddelenindustrie
 • Hout-, meubel- en overige industrie

Het belang van de maakindustrie en als afgeleide daarvan ook de precisieverspaners is groot omdat deze een belangrijke bijdrage levert aan de aan de economie:

 • Het economische en maatschappelijke belang van de maakindustrie is niet alleen onvoldoende bekend, maar wordt ook onderschat.
 • 15 % (ruim 1 miljoen arbeidsjaren) van de totale werkgelegenheid in Nederland komt uit de maakindustrie.
 • In de maakindustrie wordt circa 17 % van het Nederlands nationaal product gecreëerd.
 • Elke baan in de industrie creëert 1 baan in de dienstensector.
 • De maakindustrie is de motor van de export. Ruim 75 % daarvan is afkomstig uit de maakindustrie.
 • De maakindustrie investeert meer dan evenredig in opleiding en ontwikkeling en is daarmee een belangrijke bakermat voor innovatie.
 • De maakindustrie is de belangrijkste aanjager van de groei van de arbeidsproductiviteit.