Visie en Missie

De missie van de vereniging Dutch Precision Technology is er primair op gericht om de leden te ondersteunen in hun exportactiviteiten. DPT beoogt klanten uit mogelijke exportlanden in contact te brengen met die toeleverancier(s) die voor hen het meest geschikt zijn als partner. Daarnaast ontplooit DPT activiteiten om (jonge), technisch geschoolde vakmensen te interesseren voor een baan in de precisietechnologie. Verder worden de leden van DPT zich in algemene zin ondersteund in hun bedrijfsvoering.