Van Trierum Metaalbewerking BV

trierum

Het beleid van Van Trierum Metaalbewerking BV is gericht op een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, continuïteit en een gezond rendement. Om dit gestalte te kunnen geven hebben Kwaliteit, Arbo en Milieu(KAM), ISO 9001:2008 en ISO 13485:2003 hoge prioriteit bij de uitvoering van onze doelstellingen. Wij hebben niet voor niets als slogan: Verspanen met hart voor het vak, en oog voor kwaliteit!

Een modern machinepark geeft echter geen garantie van een goede kwaliteit. Gekwalificeerd en gemotiveerd personeel zijn hierbij sleutelfactoren. Daarom investeren wij continue in ons personeel. Dit gebeurt enerzijds door (bij-)scholing, zowel intern als extern, als door te investeren in productiemiddelen en de productie-inrichting. Het optimaliseren van de kwaliteit van onze output (onze diensten/ uw producten) is en blijft ons primaire doel.