Membership?

Became a member of our branchegroup?
Leden kunnen zijn: bedrijven of verzelfstandigde afdelingen die fijnmechanische bewerkingen uitvoeren en aanverwante producten maken.

Lidmaatschap:
De leden van Dutch Precision Technology zijn tevens lid van de Metaalunie. De leden betalen contributie welke gerelateerd is aan de bedrijfgrootte. De contributie wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. Buitengewone leden betalen een vast bedrag. DPT kent leden die rechtstreeks zijn aangesloten. Verder kent de vereniging ook een aantal bijzondere leden: zoals leveranciers, kennis- en opleidingsintituten (Buitengewone leden). Buitengewone leden hoeven geen lid te zijn van de Metaalunie.

Lid worden formulier